Svedberg Т., 1929

Svedberg T, Nature 123: 871 (1929)

Ссылки: