Гидроксипростагландин-дегидрогеназа[15-](1.1.1.197)

EC 1.1.1.197 (13E)-(15S)-11'ALPHA', 15-DIHYDROXY-9-OXOPROST-13-ENOATE: NADP('+) 15-OXIDOREDUCTASE (15-HYDROXYPROSTAGLANDIN DEHYDROGENASE (NADP('+)) (13E)-(15S)-11'ALPHA',15-DIHYDROXY-9-OXOPROST-13-ENOATE + NADP('+) = (13E)-11'ALPHA'-HYDROXY-9,15-DIOXOPROST-13-ENOATE + NADPH

Фермент участвует в деструкции эйкозаноидов ( рис.ARACH ). (Acts on prostaglandins E2, F2'ALPHA' and B1, but not on prostaglandin D2 (CF. EC 1.1.1.141 and EC 1.1.1.196 )) PGF2A+NADP=PGF2Ad+NADPHPGD2+NADP=PGD2d+NADPH
PGE2+NAD=PGE2d+NADH