дигидроксиацетонфосфатацилтрансфераза

DOAP+AC*nm=CoA+ADOAP