Таблица F9m

Таблица F9m     
          Мутации гена фактора lX (F IX)

            крупные делеции
 ------------------------------------------------------------------------
  Размер делеции :  Локализация  :    Литература
   в килобазах  :         :
 ------------------------------------------------------------------------
  
  > 163       весь ген       Ketterling R.P.,1994 
  > 80       все экзоны      Ketterling R.P.,1994 
  > 41       все экзоны      Ketterling R.P.,1994 
  > 38       экзоны b-h      Ketterling R.P.,1993
   26.8                Ketterling R.P.,1993
   10,9                Ketterling R.P.,1993
    8,8      экзоны g-h      Ketterling R.P.,1993
  >  3       экзон 1       Ketterling R.P.,1993
    1,1      экзон е       Ketterling R.P.,1993
   18                 Giannelli
F.,1983 
    9                 Giannelli
F.,1983 
  > 33                 Haasan
H.J.,1985 
  > 4,4                 Solera
J.,1992 
  > 80                  Taylor
S.A.M.,1988 
  > 10   5+6 экзоны (a.a.85-195)   Chen
S.H.,1985 
   23                  Green
P.M.,1988 
   2,8   4 экзон (a.a.47-84)     Vidaud
M.,1986 
  > 9                  Ludwig
M.,1992a 
  > 44       экзоны 1-8      Thompson
A.R.,1994 
  > 40       экзоны 2-8      Thompson
A.R.,1994 
           экзоны 2-8      Thompson
A.R.,1994 
   1,5       экзон 7       Ludwig
M.,1989 
   35       целый ген      Koeberl
D.D.,1990 
   8       экзоны 4-5      Ludwig
M.,1989 
   9       экзоны 1-3      Ludwig
M.,1989 
  > 11       экзон 1       Ludwig
M.,1989 
  > 35       экзоны 1-8      Ludwig
M.,1989 
           экзоны d-f      Caglayan
S.H.,1997 

-------------------------------------------------------------------------

 		 мелкие делеции

-------------------------------------------------------------------------
 Локализация: Размер делеции : Последствия :    Литература
      : в нуклеотидах : делеции   :

-------------------------------------------------------------------------
   58     1       fs        Lin S.W.
   89     1       fs        Lillicrap D.
   13     1(-A)              Reitsma P.H.,1989 
  111-120   10       fs        Saad S.,1994 
  112      1(-G)     fs        Ghanem N.,1993 
 6379      1(-A)     fs        Ghanem N.,1993 
 6392      1       fs        Green P.M.,1989  
 6398-9     2       fs        Green P.M.,1991 ;
                         Ketterling R.P.,1994 
 6401-10    10       fs        Solera J.
 6402-6     5 (-TGTTC)   fs        Ludwig M.,1992a 
 6411      1(-G)     fs;(ter 51)    Caglayan S.H.,1994 
 6416-17    2(-TT)     fs        Ludwig M.
 6420-25    6       -arg,glu      Wulff K.
 6441      1       fs        Saad S.,1994 
 6466      1       fs        Green P.M.,1991b 
 6484-6     3       -arg       Green P.M.,1989  
 6491-4     4       fs        Chen S.H.,1991b  
 6491-5     4       fs        Poort S.R.,1990  
 6666-75    10       fs        Green P.M.,1991b 
 6680-1     2(-TG)     fs        Matsushita T.,1990 
 6684      1       fs        Tartary M.
 9900-19218 (- M;:;7;>;=; d+e)            Ludwig M.,1992 
 10434-5     2(-GT)     fs        Knobloch O.
 10506-9 8;;;8;
 10510-13    4       fs        Thompson A.R.
 10507-10    4       fs        Saad S.,1994 
 17660-3     4       fs        Koeberl D.D.,1989 
 17669      1 (-A)     fs        Schach B.G.,1987 
 17669-75    7       fs        Ketterling R.P.,1993
 17706      1       fs        Lin S.W.,1993a 
 17754,5 8;;;8; 6  1       fs        Poon M.C.,1993 
 20380-1     2       fs        Saad S.,1994
 20387-8     2       fs        Ketterling R.P.,1994 
 20398      1       fs        Green P.M.,1991b 
 20466-78    13       fs        Koeberl D.D.,1989 ;
                         Ketterling R.P.,1993
 20501      1       fs        Bottema C.D.K.,1990c
                         Green P.M.,1991b ;
                         Ketterling R.P.,1993
 20510      1       fs        Green P.M.,1991b 
 20527-9     3       -gly        Saad S.,1994 
 20530-2     3(-GGA)    -gly        Saad S.,1994 
 20531-3     3       -gly        Thompson A.R.,1994 
 30050      1(-T)     fs        Knobloch O.
 30058      4       fs        Ghanem N.,1993 
 30839-41    3(-GAG)    -glu        Wulff K.
 30857      1(-C)     fs        Saad S.,1994 
 30845      1       fs        Tartary M.,1993 
 30890      1       fs        Nielsen L.R.,1992 
 30942      1(-A)     fs        Saad S.,1994
 30950-7     8       fs        Green P.M.,1989  
 31007      1(-A)     fs        Wulff K.
 31059-60    2       fs        Green P.M.,1989  
 31084-90    7 (-AGTTCTT)  fs        Ludwig M.,1992a 
 31110-12    3       -val        Ketterling R.P.,1993
 31149-51    3(-CCA)    in frame      Ludwig M.       

 31158-62    5(-ACAAC)   fs        Ludwig M. 
 31157-9 8;;;8;      
 31160-2,    3       -asn        Chen S.H.,1991b 
 31166(7)    1(-T)     fs        Ludwig M.,1992a
 31194-95    2                Knobloch O.,1993 
 31261,     1(-T)     fs        Chan V.,1991 
 31286-87    2       fs        Knobloch O.,1993 
 31307-20    14       fs        Saad S.,1994 
 31321-28    8       fs        Knobloch O.,1993 
 31344(5)    1       fs        Winship P.R.,1991 
 31350      1(-A)     fs        Thompson A.R.,1994 

-----------------------------------------------------------------------------
		 инсерции

---------------------------------------------------------------------------
 Локализация: Количество : Кодон :    Литература
      : нуклеотидов :     :

---------------------------------------------------------------------------
         T      -2       Tartary
M.,1993 
  114     AT      -18      Giannelli F.,1996
 6472     GG      33      Saad
S.,1994 
 17718      A      101      Giannelli F.,1996
 17727     TT      105      Saad
S.,1994 
 17764      C      117      Ludwig
M.,1992a 
 17696      A      94      Giannelli F.,1996
 17713-8     A      108      Saad
S.,1994 
 17716     26      111      Tartary
M.,1993
 30800      A             Green
P.M.,1992 
 30152      A      233      Ghanem
N.,1993 
 30930      T      290      Giannelli F.,1996
 31004     !;;;      295      Saad
S.,1994 
 31141     AA      340      Saad
S.,1994 
 31158      G      346      Giannelli F.,1996
 31157     AA      346      Thompson A.R.,1992 
 31210-13   AGAT     364      Thompson A.R.,1994 
 31270      T      383      Giannelli F.,1996
 31309      9             David
D.,1993 
 31318   ATATATACC    399      David
D.,1993
 31345    GATT (4)            Ketterling R.P.,1993
 31346    GATT      408      Bottema
C.D.K.,1989b 
 ;;=;B;@;>;=; d    6 kb            Chen S.H.,1988        

-----------------------------------------------------------------------------

 		 инсерции + делеции

-----------------------------------------------------------------------------
 Кодон : Размер делеции :  Размер инсерции  :     Литература    
 :
    :        :           :             
 :

-----------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------
  48   3 bp (GAT)    1 bp (A)       Saad S.,1994      
 272   2 bp (GG)     1 bp (C)       Giannelli F.,1996
 345   5 bp (ACAAC)   1 bp (G)       Giannelli F.,1996
 363   2 bp (TA)     2 bp (CG)       Ludwig M.,1993
 401   2 bp (CC)    10 bp (AAGGTACCAA)   Rao K.J.,1990
 408   1 bp       4 bp (GATT)      Winship P.R.,1991
 ;;=;B;@;>;=; 1/
 M;:;7;>;=;  2 bp (GT)     1 bp (A)       Ludwig M.,1988 
     10,9 kb      95 kb         Ketterling P.R.,1993  
     28,6 kb     2,3 kb         Ketterling P.R.,1994 

     4442 bp      47 bp         Solera J.,1992 

-----------------------------------------------------------------------------
		Сплайсинговые мутации

------------------------------------------------------------------------------
 Интрон: Донор/ :Локали-: Замена :    Литература          
  :
    :акцептор.: зация : нуклеот.:                   
  :

------------------------------------------------------------------------------
  1   ds    + 1  G - C     Young.,1996 
  1   ds    + 1  G - T     Saad
S.,1994 
  1   ds    + 5  G - A     Green
P.M.,1991b 
  1   ds    + 5  G - C     Giannelli
F.,1996
  1   ds    + 5  G - T     Giannelli
F.,1996
  1   as    - 1  G - A     Saad
S.,1994 
  1   as    - 1  G - T     Ghanem
N.,1993 
  1   as    - 1  G - C     Giannelli
F.,1996
  1   ds    - 1  G - C     Giannelli
F.,1996
  1   ds    - 2  A - G     Saad
S.,1994
  1   as    - 6  T - G     Bottema
C.D.K.,1991b
  1   as    + 65  A - G     Koeberl D.D.,1990a 
  2   ds    + 1  G - A     Giannelli
F.,1996
  2   ds    + 3  G - C     Nielsen
L.R.,1994 
  2   ds    + 5  G - A     Ghanem
N.,1993 
  2   ds    + 6  T - C     Bottema
C.D.K.,1991b
                     Saad
S.,1994
  2   as    - 1  G - A     Saad
S.,1994
  2   as    - 1  G - C     Ketterling
R.P.,1993
                     Wulff K.,1995
  2   as    - 25  A - G     David D.,1997 
  2   ds    + 86  C - G     Bottema
C.D.K.,1991b
  3   ds    + 2  T - C     Ghanem
N.,1993 
  3   ds    + 2  T - G     Winship P.R.,1986
  3            A - C     Picketts D.J.,1990
  3   ds    + 2  T - G     Giannelli
F.,1991 
  3   ds    + 5  G - A     Giannelli
F.,1996
  3   ds    + 5  G - C     Giannelli F.,1993 
  3   as    - 1  G - A     Koeberl D.D.,1990a
  3   ds    - 1  G - A     Saad
S.,1994
  3   as    - 2  A - T     Giannelli
F.,1996
  3   as    - 3  A - G     Ketterling
R.P.,1993
  4   ds    + 2  T - A     Saad
S.,1994
  4   ds    + 2  T - C     Saad
S.,1994
  4   ds    + 5  G - A     Giannelli
F.,1996
  4   ds    + 7  A - G     Koeberl D.D.,1990a;
                     Bottema
C.D.K.,1991b
  4   as    - 1  G - C     Green
P.M.,1991b 
  4   as    - 1  G - T     Ludwig
M.,1992a ;
                     Thompson
A.R.,1992
                     Young.,1996
  4   as    - 2  A - C     Bowen
D.J.,1993 
  4   as    - 2  A - G     Koeberl D.D.,1990a ;
                     Poon
M.C.,1993
                     Haris
I.I.,1994 ;
                     Saad
S.,1994
  4   as    - 4  T - C     Giannelli
F.,1996
  5   ds    + 1  G - A     Green
P.M.,1991b 
  5   ds    + 1  G - T     Chen
S.H.,1993 
  5   ds    + 2  T - A     Gostout
B.,1993 
  5   ds    + 2  T - C     Ghanem
N.,1993 
  5   ds    + 2  T - G     Saad
S.,1994
  5   ds    + 13  A - G     Koeberl D.D.,1990a     
  5   as    - 2  A - C     Giannelli
F.,1996
  5   as    - 2  A - T     Giannelli
F.,1996
  6   ds    + 1  G - T     Rees
D.J.G.,1985 
  6   ds    + 1  G - A     Giannelli
F.,1991
  6   ds    + 2  T - C     Giannelli
F.,1996
  6   as    - 1  G - C     Bottema
C.D.K.,1991a ;
                     Poon
M.C.,1993
  6   as    - 1  G - A     Saad
S.,1994
  6   as    - 1  G - A     Wulff K.,1995 
  6   as    - 53  G - A     Bottema
C.D.K.,1991a  
  7   as    - 1  G - A     Matsushita
T.,1990
                     Chen
S.H.,1991b
                     Bottema
C.D.K.,1991a
  7   ds    + 1  G - A     Tartary
M.,1993
  7   as    - 1  G - T     Ludwig
M.,1992a ;
                     Thompson A.R.,1992b ;
                     Chen S.H.,1991 
  12   ds    + 5  G - A     Rootwelt H.,1994

-------------------------------------------------------------------------------

          

          промоторная область

---------------------------------------------------------------------------
 Локализа-:Замена нук-:            Литература
  ция  : леотидов :

---------------------------------------------------------------------------

 -793   G - A              Matsushita T.,1990
 - 26   G - C              Crossley M.,1992 
 - 26   G - A              Gianelli F.,1996   
 - 23   C - T              Ketterling R.P.,1995
 - 21   T - G              Reijnen
M.J.,1993  
 - 20   T - A              Reitsma
P.H.,1988
 - 20   T - C              Ghanem
N.,1993  
 - 19   G - C              Ketterling R.P.,1995
 - 6   G - A              Crossley M.,1990a   
                      Hirosawa S.,1990    
                      Nishimura T.,1990    
                      Bottema C.D.K.,1993    
                      Ghanem
N.,1993
                      Poon
M.C.,1993  
                      Tartary
M.,1993   
                      Stowell
K.M.,1993  
                      Saad
S.,1994 
 - 6   G - C              Gispert
S.,1989
 - 5   A - T              Picketts D.J.,1992  
 - 5   A - G              Saad
S.,1994 
   6   T - A              Freedenberg D.L.,1991
   8   T - C              Royle
G.,1991 
  13   A - G              Reitsma
P.H.,1989    
                      Koeberl
D.D.,1989    
                      Crossley M.,1989    
                      Ghanem
N.,1993
  13   A - C              Gianelli F.,1996
  3'UTR  A - G              Vielhaber E.,1993

-------------------------------------------------------------------------


           missense мутации
 
-------------------------------------------------------------------------
 Экзон:Кодон:Замена нук-:Замена амино- :   Литература
    :   : леотидов :  кислот   :

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
  1  - 44  CGC-CAC  arg-his      Ludwig
M.,1992b
  1  - 40  ATC-TTC  ile-phe      Poon
M.C.,1993
  1  - 30  ATC-AAC  ile-asn      Green
P.M.,1993
  1  - 26  GGA-GTA  gly-val      Giannelli F.,1996
  1  - 19  TGT-CGT  cys-arg      Bottema
C.D.K.,1991a 
  1  - 19  TGT-TAT  cys-tyr      Giannelli F.,1996
  1  - 19  TGT-TGG  cys-trp      Nielsen
L.R.,1994 
  1  - 17  GTT-ATT  val-ile      Bottema
C.D.K.,1991a 
  1  - 17  GTT-CTT  val-leu      Saad
S.,1994
  1  - 10  GCC-ACC  ala-thr      Giannelli F.,1996 
  1  - 10  GCC-GTC  ala-val      Giannelli F.,1996
  2  - 4  CGG-TGG  arg-trp      Green
P.M.,1989   
                      Green P.M.,1990 
                      Green
P.M.,1991    
                      Bottema
C.D.K.,1991a    
                      Ghanem
N.,1993
                      Gostout
B.,1993  
                      Knobloch O.,1993
                      Saad
S.,1994 
  2  - 4  CGG-CTG  arg-leu      Koeberl D.D.,1990a
                      Ghanem
N.,1993  
                      Knobloch O.,1993
  2  - 4  CGG-CAG  arg-gln      Bentley
A.K.,1986
                      Ware
J.,1989
                      Green
P.M.,1989  
                      Sugimoto M.,1989  
                      Liddell
M.B.,1989a 
                      Koeberl D.D.,1990a  
                      Bottema
C.D.K.,1990a  
                      Bottema
C.D.K.,1991b  
                      Bottema C.D.K.,1993
                      Lin
S.W.,1991
                      Lin
S.W.,1993   
                      Thompson A.R.,1992  
                      Poon
M.C.,1993   
                      Ghanem
N.,1993 
                      Knobloch O.,1993  
                      Saad
S.,1994  
                      Tartary
M.,1993  
                      Chan
V.,1991 
  2  - 2  AAG-AAT  lys-asn      Thompson A.R.,1992
  2  - 1  AGG-AGC/T arg-ser      Diuguid
D.L.,1986
  2  - 1  AGG-ACG  arg-thr      Heit
J.A.,1998
  2   2  AAT-GAT  asn-asp      Koeberl
D.D.,1990
  2   2  AAT-TAT  asn-tyr      Koeberl
D.D.,1990b  Giannelli F.,1996 
  2   2  AAT-ATT  asn-ile      Poon
M.C.,1992 
  2   4  GGT-AGT  gly-ser      Saad
S.,1994
  2   4  GGT-GAT  gly-asp      Giannelli F.,1996
  2   5  AAA-GAA  lys-glu      Giannelli F.,1996
  2   7  GAA-GCA  glu-ala      Winship
P.R.,1991
  2   7  GAA-GTA  glu-val      Rowley
G.,1995
  2   7  GAA-GAT  glu-asp      Winship P.R.,1989
  2   8  GAA-GGA  glu-gly      Bottema
C.D.K.,1991b 
  2   8  GAG-GCG  glu-ala      Saad
S.,1994
  2   9  TTT-ATT  phe-ile      Saad
S.,1994
  2   9  TTT-TGT  phe-cys      Giannelli F.,1996
  2  12  GGG-GCG  gly-ala      Chan
V.,1991
  2  12  GGG-AGG  gly-arg      Gostout
B.,1993
  2  12  GGG-GAG  gly-glu      Saad
S.,1994
  2  17  GAA-AAA  glu-lys      Ghanem
N.,1993   
                      Tartary
M.,1993
  2  17  GAA-CAA  glu-gln      Giannelli F.,1996 
  2  17  GAA-GCA  glu-ala      Giannelli F.,1996
  2  18  TGT-CGT  cys-arg      Ludwig
M.,1992a
                      Tartary
M.,1993  
  2  18  TGT-TAT  cys-tyr      Bottema
C.D.K.,1991a    
                      Tartary
M.,1993
  2  20  GAA-GTA  glu-val      Giannelli F.,1996 
  2  21  GAA-AAA  glu-lys      Hamaguchi N.,1991
  2  23  TGT-CGT  cys-arg      Lin
S.W.,1991
  2  23  TGT-AGT  cys-tyr      Lin
S.W.,1991
                      Winship
P.R.,1991
  2  23  TGT-TAT  cys-tyr      Saad
S.,1994 
  2  25  TTT-TCT  phe-ser      Ludwig
M.,1992a
  2  26  GAA-CAA  glu-gln      Tartary
M.,1993 
  2  27  GAA-AAA  glu-lys      Chen
S.H.,1989b 
  2  27  GAA-GTA  glu-val      Wang
N.S.,1990b 
  2  27  GAA-GAC  glu-asp      Giannelli F.,1996
  2  29  CGA-CAA  arg-gln      Koeberl
D.D.,1989 
                      Koeberl D.D.,1990a  
                      Chen
S.H.,1993  
                      Thompson A.R.,1992  
                      Bottema C.D.K.,1993 
                      Ghanem
N.,1993  
                      Saad
S.,1994
  2  29  CGA-CCA  arg-pro      Thorland E.C.,1995 
  2  30  GAA-AAA  glu-lys      Ketterling R.P.,1993
  2  32  TTT-TCT  phe-ser      Giannelli F.,1996
  2  33  GAA-GAC  glu-asp      Koeberl
D.D.,1989 
  2  33  GAA-GAC  glu-asp      Koeberl
D.D.,1989 
  2  38  ACA-AGA  thr-arg      Giannelli F.,1996
  2  38  ACA-ATA  thr-ile      Saad
S.,1994
  3  43  AAG-GAG  lys-glu      Giannelli F.,1996
  3  45  TAT-AAT  tyr-asn      Saad
S.,1994
  3  45  TAT-GAT  tyr-asp      Gostout
B.,1993
  3  45  TAT-TGT  tyr-cys      Giannelli F.,1996
  3  46        gly-asp      Davis
L.M.,1984
  3  47  GAT-AAT  asp-asn      Saad
S.,1994 
  4  47  GAT-GGT  asp-gly      Davis
L.M.,1987
  4  47  GAT-GAA  asp-glu      Bottema
C.D.K.,1990c   
                      Winship
P.R.,1991
  4  48  GGA-CGA  gly-arg      Lin
S.W.,1991 
  4  48  GGA-GTA  gly-val      Green
P.M.,1991b  Green P.M.,1991  
  4  49  GAT-TAT  asp-tyr      Giannelli F.,1996 
  4  49  GAT-GGT  asp-gly      Thorland E.C.,1995
  4  50  CAG-CCG  gln-pro      Lozier
J.N.,1990  
  4  50  CAG-CAC  gln-his      Saad
S.,1994
  4  51  TGT-TGG  cys-trp      Ghanem
N.,1993 
                      Saad
S.,1994
  4  51  TGT-CGT  cys-arg      Giannelli F.,1996
  4  55  CCA-GCA  pro-ala      Spitzer
S.G.,1990b   
                      Spitzer
S.G.,1989
                      Green
P.M.,1989 
                      Chen
S.H.,1991    Chen S.H.,1991a  
  4   55  CCA-TCA  pro-ser     Green
P.M.,1991b   Green P.M.,1991 
  4   55  CCA-CTA  pro-leu     Green
P.M.,1991b   Green P.M.,1991
  4   55  CCA-CAA  pro-gln     Ketterling R.P.,1993 
  4   56  TGT-CGT  cys-arg     Alkan
M.,1991
  4   56  TGT-TCT  cys-ser     Ludwig
M.,1991 
  4   56  TGT-AGT  cys-ser     Tartary
M.,1993 
  4   56  TGT-TAT  cys-tyr     Koeberl D.D.,1990a
  4   58  AAT-AAG  asn-lys     Giannelli F.,1996  
  4   59  GGC-AGC  gly-ser     Saad
S.,1994
  4   59  GGC-GTC  gly-val     Bottema
C.D.K.,1991b  
                      Ketterling R.P.,1993
  4   60  GGC-AGC  gly-ser     Denton
P.H.,1988  
                      Koeberl
D.D.,1989    
                      Koeberl D.D.,1990a
                      Poort
S.R.,1989a   
                      Winship
P.R.,1991
                      Thompson A.R.,1992a  
                      Thompson A.R.,1992c  
                      Green P.M.,1990  
                      Chen
S.H.,1989b 
                      Chen
S.H.,1991a    
                      Ketterling R.P.,1991b    
                      Chen
S.H.,1992   
                      Bottema C.D.K.,1993  
                      Poon
M.C.,1993  
                      Tartary
M.,1993   
                      Saad
S.,1994
  4   60  GGC-CGC  gly-arg     Bottema
C.D.K.,1991b
  4   60  GGC-GAC  gly-asp     Koeberl D.D.,1990a 
  4   60  GGC-TGC  gly-cys     Giannelli F.,1996  
  4   62  TGC-TAC  cys-tyr     Haris
I.I.,1994  
  4   64  GAT-AAT  asp-asn     Winship
P.R.,1991
  4   64  GAT-GGT  asp-gly     Green
P.M.,1989  
  4   64  GAT-GAG  asp-glu     Tartary
M.,1993
  4   66  ATT-ACT  ile-thr     Ghanem
N.,1993  
                      Tartary
M.,1993 
  4   67  AAT-AAA  asn-lys     Caglayan S.H.,1997  
  4   69  TAT-TGT  tyr-cys     Ghanem
N.,1993
                      Knobloch O.,1993   
                      Saad
S.,1994
  4   71  TGT-TCT  cys-ser     Saad
S.,1994 
  4   71  TGT-AGT  cys-ser     Giannelli F.,1996
  4   71  TGT-TGG  cys-trp     Giannelli F.,1996
  4   72  TGG-AGG  trp-arg     Saad
S.,1994 
  4   73  TGT-CGT  cys-arg     Giannelli F.,1996 
  4   73  TGT-TAT  cys-tyr     Giannelli F.,1996
  4   73  TGT-TTT  cys-phe     Giannelli F.,1996 
  4   76  GGA-AGA  gly-arg     Giannelli F.,1996
  4   76  GGA-GTA  gly-val     Saad
S.,1994 
  4   77  TTT-TGT  phe-tyr     Giannelli F.,1996
  4   77  TTT-TGT  phe-cys     Saad
S.,1994
  4   77  TTT-TCT  phe-ser     Giannelli F.,1996
  4   78  GAA-AAA  glu-lys     Giannelli F.,1996
  4   79  GGA-AGA  gly-arg     Giannelli F.,1996 
  4   82  TGT-TAT  cys-tyr     Giannelli F.,1996
  5   88  TGT-TCT  cys-ser     Giannelli F.,1996
  5   88  TGT-CGT  cys-arg     Saad
S.,1994 
  5   88  TGT-TAT  cys-tyr     Tartary
M.,1993  
  5   90  ATT-ACT  ile-thr     Saad
S.,1994  
  5   92  AAT-CAT  asn-his     Nishimura H.,1991
  5   92  AAT-AAA  asn-lys     Ghanem
N.,1993   
                      Tartary
M.,1993 
  5   93  GGC-AGC  gly-ser     Ketterling R.P.,1993 
  5   93  GGC-GAC  gly-asp     Nielsen
L.R.,1992 
  5   94  AGA-AGT  arg-ser     Bottema
C.D.K.,1991b
  5   95  TGC-TAC  cys-tyr     Bottema
C.D.K.,1991b
  5   95  TGC-TTC  cys-phe     Giannelli F.,1996 
  5   95  TGC-TGG  cys-trp     Nielsen
L.R.,1992
  5   97  CAG-GAG  gln-glu     Tartary
M.,1993
  5   97  CAG-CCG  gln-pro     Giannelli F.,1996
  5   99  TGT-CGT  cys-arg     Koeberl D.D.,1990a
  5   99  TGT-TAT  cys-tyr     Giannelli F.,1996 
  5  107  GTT-GTA  val-val     Green
P.M.,1991b  Green P.M.,1991
  5  107  GTT-GCT  val-ala     Chen
S.H.,1991   Chen S.H.,1991a  
  5  108  GTT-GCT  val-ala     Giannelli F.,1996 
  5  109  TGC-TCC  cys-ser     Giannelli F.,1996 
  5  109  TGC-TTC  cys-phe     Giannelli F.,1996
  5  110  TCC-CCC  ser-pro     Bottema
C.D.K.,1991a  
  5  111  TGT-CGT  cys-arg     Lin
S.W.,1993 
  5  111  TGT-TCT  cys-ser     Bowen
D.J.,1993 
  5  114  GGA-GCA  gly-ala     Ritchie
D.B.C.,1989  
                      Winship
P.R.,1991
  5  114  GGA-GAA  gly-glu     Giannelli F.,1996 
  5  115  TAT-TGT  tyr-cys     Saad
S.,1994
  5  116  CGA-AGA  arg-arg     Saad
S.,1994  
  5  120  AAC-TAC  asn-tyr     Green
P.M.,1989
  5  121  CAG-CAT  gln-his     Giannelli F.,1996 
  5  123  TCC-CCC  ser-pro     Saad
S.,1994
  5  124  TGT-CGT  cys-arg     Giannelli F.,1996
  5  124  TGT-TAT  cys-tyr     Bottema
C.D.K.,1991a  
  5  124  TGT-TTT  cys-phe     Giannelli F.,1996 
  5  127  GCA-GTA  ala-val     Lin
S.W.,1993 
  5  127  GCA-GCT  ala-ala     Giannelli F.,1996  
  5  127  GCA-GCC  ala-ala     Giannelli F.,1996  
  5  127  GCA-GCG  ala-ala     Giannelli F.,1996  
  5  128  GTG-ATG  val-met     Bottema
C.D.K.,1991a  
  5  131  CCA-CTA  pro-leu     Giannelli F.,1996 
  6  132  TGT-CGT  cys-arg     Vidaud
M.,1990  
                      Lin
S.W.,1993
  6  132  TGT-TTT  cys-phe     Green
P.M.,1991
  6  132  TGT-GGT  cys-gly     Saad
S.,1994 
  6  132  TGT-TCT  cys-ser     Saad
S.,1994 
  6  132  TGT-TGG  cys-trp     Giannelli F.,1996
  6  132  TGT-TAT  cys-tyr     Bottema
C.D.K.,1991a    
                      Lin
S.W.,1993
                      Tartary
M.,1993
  6  133  GGA-AGA  gly-arg     High
K.A.,1993 
  6  133  GGA-GAA  gly-glu     Tartary
M.,1993
  6  145  CGT-TGT  arg-cys     Toomey
J.R.,1988
                      Liddell
M.B.,1989b   
                      Winship
P.R.,1991  
                      Green P.M.,1990 
                      Thompson A.R.,1992b  
                      Poon
M.C.,1993
                      Knobloch O.,1993
                      Saad
S.,1994   
                      Thompson A.R.,1994  
  6  145  CGT-CAT  arg-his     Noyes
C.M.,1983 
                      Diuguid
D.L.,1989 
                      Green
P.M.,1991b 
                      Suehiro
K.,1990    
                      Hamaguchi M.,1991
                      Bottema
C.D.K.,1989a   
                      Bottema
C.D.K.,1991a    
                      Bottema
C.D.K.,1991b   
                      Bottema
C.D.K.,1991c   
                      Bottema C.D.K.,1993  
                      Koeberl
D.D.,1989   
                      David
D.,1993   
                      Lin
S.W.,1993 
                      Saad
S.,1994 
                      Aquilar-Martinez P.,1994b  
  6  145  CGT-CTT  arg-leu     Picketts D.J.,1990
  7  198  TTG-TGG  leu-trp      Saad
S.,1994 
  7  198  TTG-TCG  leu-ser      Ketterling R.P.,1993
  7  206  TGT-TCT  cys-ser      Taylor
S.A.M.,1990
                       Saad
S.,1994 
  7  206  TGT-TAT  cys-tyr      Bottema C.D.K.,1991b
                       Taylor
S.A.M.,1990 
  7  206  TGT-CGT  cys-arg      Knobloch O.,1993
                       Saad
S.,1994
  7  207  GGA-AGA  gly-arg      David
D.,1993
                       Saad
S.,1994
  7  207  GGA-GAA  gly-asp      Giannelli F.,1996
  7  207  GGA-GAA  gly-glu      Lin
S.W.,1993
  7  208  GGC-GAC  gly-asp      Saad
S.,1994
  7  211  GTT-TTT  val-phe      Chen
S.H.,1991
  7  212  AAT-AAG  asn-lys      Giannelli F.,1996
  7  215  TGG-CGG  trp-arg      Bottema C.D.K.,1990c
  7  215  TGG-GGG  trp-gly      Giannelli F.,1996
  7  215  TGG-TGC  trp-cys      Lin
S.W.,1993
  7  216  ATT-ACT  ile-thr      Green P.M.,1991b
                       Koeberl D.D.,1990a
                       Chen
S.H.,1991
  7  216  ATT-ATG  ile-met      Bottema C.D.K.,1991a
  7  218  ACT-ATT  thr-ile      Giannelli F.,1996
  7  219  GCT-ACT  ala-thr      Giannelli F.,1996
  7  220  GCC-GTC  ala-val      Koeberl D.D.,1990a
                       Poon
M.C.,1993
  7  222  TGT-AGT  cys-ser      Saad
S.,1994
  7  222  TGT-TGG  cys-trp      Koeberl D.D.,1989
                       Bottema C.D.K.,1989a 
  7   -   T - C     -       Koeberl D.D.,1990a
                       Chen
S.H.,1991
  7  227  GTT-GTC  val-val      Koeberl D.D.,1989
                       Chen
S.H.,1991
  7  233  GCA-ACA  ala-thr      Green P.M.,1991b 
                       Tam
B.M.,1991
                       Koeberl D.D.,1989
                       Chen
S.H.,1991 
                       Tartary M.,1993
                       Saad
S.,1994
                       Aquilar-Martinez P.,1994b
  8  234  GGT-GCT  gly-ala      Giannelli F.,1996
  8  237  AAT-GAT  asn-asp      Giannelli F.,1996
  8  238  ATT-AAT  ile-asn      Giannelli F.,1996
  8  245  GAG-AAG  glu-lys      Giannelli F.,1996
  8  245  GAG-GTG  glu-val      Ludwig
M.,1992b
                       Koeberl D.D.,1990a
  8  248  CGA-GGA  arg-gly      Giannelli F.,1996
  8  248  CGA-CAA  arg-gln      Chen
S.H.,1989b
                       Chen
S.H.,1991 
                       Koeberl D.D.,1990a
                       Ludwig
M.,1992b
                       Bottema C.D.K.,1991a
                       Koeberl D.D.,1990a
                       Chen
S.H.,1991a 
                       Thompson A.R.,1992a 
                       David
D.,1993
                       Bottema C.D.K.,1993 
                       Ghanem
N.,1993 
                       Poon
M.C.,1993
                       Saad
S.,1994
  8  251  ATT-AAT  ile-asn      Saad
S.,1994
  8  252  CGA-CTA  arg-leu      Saad
S.,1994
  8  256  CAC-CGC  his-arg      Giannelli F.,1996 
  8  257  CAC-TAC  his-tyr      Montandon A.J.,1990a
  8  259  TAC-TGC  tyr-cys      Bottema C.D.K.,1991b
                       Ketterling R.P.,1993
  8  260  AAT-AGT  asn-ser      Koeberl D.D.,1989
  8  260  AAT-ACT  asn-thr      Bottema C.D.K.,1989a
  8  268  CAT-CGT  his-arg      Saad
S.,1994
  8  268  CAT-CAG  his-gln      Tartary M.,1993
  8  269  GAC-AAC  asp-asn      Knobloch O.,1993
  8  269  GAC-GTC  asp-val      Giannelli F.,1996
  8  269  GAC-GGC  asp-gly      Ghanem
N.,1993 
                       Saad
S.,1994
  8  269  GAC-GAA  asp-glu      Ketterling R.P.,1993 
  8  270  ATT-TTT  ile-phe      Gostout B.,1993
                       Saad
S.,1994
  8  270  ATT-ACT  ile-thr      Bottema C.D.K.,1991a
  8  271  GCC-GTC  ala-val      Koeberl D.D.,1990a 
                       Saad
S.,1994
  8  272  CTT-CGT  leu-arg      Bottema C.D.K.,1991b
  8  272  CTT-CAT  leu-his      Giannelli F.,1996
  8  272  CTT-TTT  leu-phe      Driscoll M.C.,1996
  8  273  CTG-CCG  leu-pro      Giannelli F.,1996 
  8  275  CTG-CCG  leu-pro      Bottema C.D.K.,1991a 
                       Saad
S.,1994
  8  275  CTG-CAG  leu-gln      Giannelli F.,1996
  8  279  TTA-ATA  leu-ile      Giannelli F.,1996
  8  279  TTA-TCA  leu-ser      Ghanem
N.,1993 
  8  284  TAC-TGC  tyr-cys      Giannelli F.,1996
  8  287  CCT-CTT  pro-leu      Chen
S.H.,1991
  8  287  CCT-CAT  pro-his      Giannelli F.,1996
  8  288  ATT-ATG  ile-met      Bottema C.D.K.,1991a
  8  289  TGC-TTC  cys-phe      Gostout B.,1993
                       Saad
S.,1994
  8  291  GCT-CCT  ala-pro      Winship P.R.,1991
  8  291  GCT-ACT  ala-thr      Montandon A.J.,1989  
                       Green
P.M.,1992a
                       Saad
S.,1994
  8  295  TAC-TGC  tyr-cys      Ghanem
N.,1993 
  8  296  ACG-GCA  thr-ala      Giannelli F.,1996
  8  296  ACG-AAG  thr-lys      Giannelli F.,1996
  8  296  ACG-ATG  thr-met      Green P.M.,1991b 
                       Green P.M.,1990
                       Bottema C.D.K.,1989a  
                       Ketterling R.P.,1991a
                       Ketterling R.P.,1991b 
                       Chen
S.H.,1991
                       Winship P.R.,1991
                       Tarnover A.,1991
                       Koeberl D.D.,1989
                       Koeberl D.D.,1990a 
                       Thompson A.R.,1992a 
                       Thompson A.R.,1992c 
                       Green
P.M.,1992  
                       Nielsen L.N.,1992
                       Bottema C.D.K.,1993  
                       Knobloch O.,1993
                       Poon
M.C.,1993
                       Tartary M.,1993 
                       Saad
S.,1994
  8  297  AAC-AAT  asn-asn      Bottema C.D.K.,1991 
  8  303  GGA-GTA  gly-val      Rowley
G.,1995
  8  305  GGC-GAC  gly-asp      Green P.M.,1991b
  8  307  GTA-GCA  val-ala      Bottema C.D.K.,1989a  
                       Thompson A.R.,1992c 
                       Chen
S.H.,1991
  8  307  GTA-GGA  val-gly      Green P.M.,1991b
  8  308  AGT-AAT  ser-asn      Tartary M.,1993
                       Saad
S.,1994
  8  308  AGT-AGA  ser-arg      Giannelli F.,1996
  8  308  AGT-ACT  ser-arg      Giannelli F.,1994
  8  309  GGC-AGC  gly-ser      Winship P.R.,1991
  8  309  GGC-GTC  gly-val      Thompson A.R.,1989
  8  309  GGC-GAC  gly-asp      Ghanem
N.,1993 
                       Gostout B.,1993
  8  310  TGG-CGG  trp-arg      Giannelli F.,1996
  8  310  TGG-TTG  trp-leu      Giannelli F.,1996
  8  310  TGG-TGC  trp-cys      Ketterling R.P.,1993
                       Knobloch O.,1993
  8  310  TGG-TGT  trp-cys      Giannelli F.,1996
  8  311  GGA-AGA  gly-arg      Koeberl D.D.,1989
                       Bottema C.D.K.,1989a 
                       Bottema C.D.K.,1991b
  8  311  GGA-GAA  gly-glu      Miyata
T.,1991
  8  311  GGA-GTA  gly-val      Saad
S.,1994
  8  313  GTC-GGC  val-gly      Saad
S.,1994
  8  313  GTC-GAC  val-asp      Kuze
K.,1992
  8  316  AAA-GAA  lys-glu      Giannelli F.,1996
  8  317  GGG-CGG  gly-arg      Giannelli F.,1996
  8  317  GGG-GAG  gly-glu      Saad
S.,1994
  8  320  GCT-GAT  ala-asp      Koeberl D.D.,1990a
                       Saad
S.,1994
  8  320  GCT-GTT  ala-val      Ghanem
N.,1993 
  8  324  CAG-GAG  gln-glu      Giannelli F.,1996
  8  324  CAG-CCG  gln-pro      Lin
S.W.,1993
  8  328  GTT-TTT  val-phe      Winship P.R.,1990  
                       Knobloch O.,1993
  8  328  GTT-ATT  val-ile      Poort
S.R.,1990

  8  330  CTT-CCT  leu-pro      Saad
S.,1994 
  8  331  GTT-GCT  val-ala      Winship P.R.,1991
  8  331  GTT-GAT  val-asp      Giannelli F.,1996
  8  332  GAC-TAC  asp-tyr      Knobloch O.,1993
  8  333  CGA-GGA  arg-gly      Bottema C.D.K.,1990c
                       Bottema C.D.K.,1991b
  8  333  CGA-CTA  arg-leu      Bottema C.D.K.,1991a 
  8  333  CGA-CAA  arg-gln      Tsang
T.C.,1988 
                       Poort
S.R.,1989a 
                       Wang
N.S.,1990a
                       Ludwig
M.,1992a 
                       Green
P.M.,1992a
                       Green P.M.,1990  
                       Green
P.M.,1989 
                       Chen
S.H.,1991 
                       Thompson A.R.,1992a 
                       Bottema C.D.K.,1991a
                       Bottema C.D.K.,1993
                       Ghanem
N.,1993
                       Knobloch O.,1993
                       Tartary M.,1993
                       Poon
M.C.,1993 
                       David
D.,1993
                       Saad
S.,1994
                       Aquilar-Martinez P.,1994b
  8  334  GCC-ACC  ala-thr      Rowley
G.,1995
  8  334  GCC-GAC  ala-asp      Chan
V.,1991
  8  336  TGT-CGT  cys-arg      Green
P.M.,1989 
                       Chen
S.H.,1991
                       Saad
S.,1994
  8  336  TGT-TAT  cys-tyr      Green
P.M.,1991b
  8  337  CTT-ATT  leu-ile      Fraser
B.M.,1992
  8  337  CTT-TTT  leu-phe      Gostout B.,1993
  8  337  CTT-CCT  leu-pro      Giannelli F.,1996
  8  338  CGA-CCA  arg-pro      Ketterling R.P.,1993
  8  338  CGA-CAA  arg-gln      Zhang
M.,1989
  8  340  ACA-AGA  thr-arg      Ketterling R.P.,1993
  8  341  AAG-GAG  lys-glu      Heit
J.A.,1998      
  8  344  ATC-TTC  ile-phe      Giannelli F.,1996
  8  344  ATC-ACC  ile-thr      Costa
J.M.,2000
  8  347  AAC-ATC  asn-ile      Bottema C.D.K.,1991a 
  8  348  ATG-GTG  met-val      Chen
S.H.,1991
  8  348  ATG-AAG  met-lys      Giannelli F.,1996
  8  348  ATG-ATA  met-ile      Bottema C.D.K.,1991a
                       Ketterling R.P.,1993
                       Tartary M.,1993
  8  349  TTC-CTC  phe-leu      Giannelli F.,1996
  8  350  TGT-TCT  cys-ser      Taylor
S.A.M.,1991
  8  350  TGT-AGT  cys-ser      Giannelli F.,1994
  8  350  TGT-TAT  cys-tyr      Saad
S.,1994
  8  350  TGT-TTT  cys-phe      Tartary M.,1993
  8  351  GCT-CCT  ala-pro      Chan
V.,1998 
  8  352  GGC-GAC  gly-asp      Giannelli F.,1996
  8  352  GGC-GCC  gly-ala      Giannelli F.,1996
  8  356  GGA-AGA  gly-arg      Saad
S.,1994
  8  359  GAT-GGT  asp-gly      Giannelli F.,1996
  8  360  TCA-TTA  ser-leu      Chen
S.H.,1991
                       Ghanem
N.,1993 
                       Saad
S.,1994
  8  361  TGT-CGT  cys-arg      Giannelli F.,1996
  8  361  TGT-GGT  cys-gly      Giannelli F.,1996
  8  361  TGT-TAT  cys-tyr      Giannelli F.,1996
  8  361  TGT-TCT  cys-ser      Giannelli F.,1996
  8  361  TGT-AGT  cys-ser      Giannelli F.,1994
  8  363  GGA-AGA  gly-arg      High
K.A.,1993 
  8  363  GGA-GTA  gly-val      Bajaj
S.P.,1990
  8  363  GGA-GCA  gly-ala      Thompson A.R.,1992a
  8  363  GGA-GAA  gly-glu      Saad
S.,1994
  8  364  GAT-CAT  asp-his      Ludwig
M.,1992b
                       Bottema C.D.K.,1990c
  8  364  GAT-AAT  asp-asn      Saad
S.,1994
  8  364  GAT-GTT  asp-val      Chen
S.H.,1991
  8  364  GAT-GAC  asp-asp      Ludwig
M.,1992b
  8  365  TA-GG   ser-gly      Ludwig
M.,1988
                       Ludwig
M.,1992b
  8  365  AGT-GGT  ser-gly      Ludwig
M.,1992b
  8  365  AGT-ATT  ser-ile      Ludwig
M.,1992b
  8  365  AGT-AGA  ser-arg      Koeberl D.D.,1990a
  8  365  AGT-AGG  ser-arg      Giannelli F.,1996
  8  365  AGT-AAT  ser-asn      Giannelli F.,1996
  8  366  GGG-GAG  gly-glu      Bottema C.D.K.,1991a 
                       Ghanem
N.,1993
  8  367  GGA-AGA  gly-arg      Chen
S.H.,1991
                       Ghanem
N.,1993
  8  367  GGA-GAA  gly-glu      Giannelli F.,1996
  8  368  CCC-ACC  pro-thr      Bertina R.M.,1990
                       Bottema C.D.K.,1990c
  8  368  CCC-CTC  pro-leu      Bottema C.D.K.,1991b
                       Nielsen L.N.,1992 
                       Saad
S.,1994
  8  369  CAT-AAT  his-asn      Giannelli F.,1996 
  8  369  CAT-CGT  his-arg      Bottema C.D.K.,1991c
  8  369  CAT-CAA  his-gln      Giannelli F.,1996
  8  373  GTG-GAG  val-glu      Aguilar-Martinez P.,1994a
  8  376  ACC-AAC  thr-asn      Green
P.M.,1991b
  8  378  TTC-CTC  phe-leu      Chen
S.H.,1991
  8  378  TTC-GTC  phe-val      Caglayan S.H.,1997
  8  379  TTA-TTC  leu-phe      Tam
B.M.,1991
  8  380  ACT-CCT  thr-pro      David
D.,1993
  8  380  ACT-AGT  thr-ser      Chan
V.,1991
  8  380  ACT-ATT  thr-ile      Giannelli F.,1996
  8  380  ACT-AAT  thr-asn      Giannelli F.,1996
  8  384  AGC-ATC  ser-ile      Giannelli F.,1996
  8  385  TGG-CGG  trp-arg      Giannelli F.,1996
  8  385  TGG-AGG  trp-arg      Giannelli F.,1996
  8  385  TGG-TGT  trp-cys      Saad
S.,1994
  8  386  GGT-AGT  gly-ser      Giannelli F.,1996
  8  386  GGT-GAT  gly-asp      Kuze
K.,1992
  8  386  GGT-GCT  gly-ala      Saad
S.,1994
  8  386  GGT-GTT  gly-val      Heit
J.A.,1998   
  8  387  GAA-GGA  glu-gly      Bottema C.D.K.,1991a
  8  388  GAG-GGG  glu-gly      Giannelli F.,1996
  8  389  TGT-GGT  cys-gly      Giannelli F.,1996
  8  389  TGT-TAT  cys-tyr      Tartary M.,1993
                       Saad
S.,1994
  8  390  GCA-TCA  ala-ser      Giannelli F.,1996
  8  390  GCA-ACA  ala-thr      Gostout B.,1993 
                       Tartary M.,1993
  8  390  GCA-GTA  ala-val      Spitzer S.G.,1988 
                       Tarnower A.,1991 
                       Sugimoto M.,1988 
                       Nishimura H.,1990 
                       Saad
S.,1994
  8  390  GCA-GAA  ala-glu      Wang
N.S.,1990a
                       Chen
S.H.,1991a
                       Saad
S.,1994
  8  394  AAA-AAC  lys-asn      Giannelli F.,1996
  8  395  TAT-CAT  tyr-his      Giannelli F.,1996
  8  395  TAT-TGT  tyr-cys      Saad
S.,1994
  8  396  GGA-CGA  gly-arg      Attree
O.,1989
                       Vidaud
M.,1988
                       Ghanem
N.,1993 
  8  396  GGA-GTA  gly-val      Saad
S.,1994
  8  396  GGA-GCA  gly-ala      Giannelli F.,1994
  8  397  ATA-ACA  ile-thr      Ware
J.,1988 
                       Bottema C.D.K.,1989a
                       Spitzer S.G.,1990a  
                       Bottema C.D.K.,1990b
                       Geddes
V.A.,1989
                       Attree
O.,1989 
                       Koeberl D.D.,1989 
                       Ketterling R.P.,1991b
                       Chen
S.H.,1991 
                       Thompson A.R.,1990  
                       Thompson A.R.,1992a
                       Poon
M.C.,1993 
                       Sarkar
G.,1991
  8  398  TAT-TCT  tyr-ser      Saad
S.,1994
  8  399  ACC-ATC  thr-ile      Giannelli F.,1996
  8  402  TCC-TTC  ser-phe      Koeberl D.D.,1990a 
  8  403  CGG-TGG  arg-trp      Giannelli F.,1996
  8  403  CGG-CAG  arg-gln      Poon
M.C.,1993
                       Saad
S.,1994  
                       Aquilar-Martinez P.,1994b
  8  404  TAT-CAT  tyr-his      Giannelli F.,1996
  8  404  TAT-TGT  tyr-cys      Giannelli F.,1996
  8  405  GTC-TTC  val-phe      Thompson A.R.,1992a
  8  407  TGG-CGG  trp-arg      Koeberl D.D.,1989
                       Bottema C.D.K.,1989a 
                       Bottema C.D.K.,1991a  
                       Ketterling R.P.,1993
  8  408  ATT-ACT  ile-thr      Giannelli F.,1994
  8  412  ACA-AAA  thr-lys      Bottema C.D.K.,1991a
                       Ketterling R.P.,1993

-------------------------------------------------------------------------


              nonsense мутации

-------------------------------------------------------------------------
 Экзон :Кодон:Замена нук-:Замена амино-:    Литература
    :   : леотидов :  кислот  :

-------------------------------------------------------------------------
  2  11  CAA-TAA   gln-ter      Winship P.R.,1991
  2  26  GAA-TAA   glu-ter      Giannelli F.,1994 
  2  29  CGA-TGA   arg-ter      Green
P.M.,1989 
                       Montandon A.J.,1989  
                       Green P.M.,1990   
                       Green
P.M.,1991b   Green P.M.,1991    
                       Koeberl D.D.,1990   Koeberl D.D.,1990b    
                       Lin
S.W.,1991   
                       Thompson A.R.,1992    
                       Green
P.M.,1992 
                       Knobloch O.,1993
                       Bottema C.D.K.,1993  
                       Gostout B.,1993 
                       Tartary M.,1993
                       Saad
S.,1994
  2  30  GAA-TAA   glu-ter      Giannelli F.,1996
  2  33  GAA-TAA   glu-ter      Haris
I.I.,1994
  3  42  TGG-TAG   trp-ter      Saad
S.,1994 
  3  44  CAG-TAG   gln-ter      Giannelli F.,1996
  4  50  CAG-TAG   gln-ter      Ghanem
N.,1993 
  4  52  GAG-TAG   glu-ter      Bottema C.D.K.,1991a  
                       Knobloch O.,1993
  4   71  TGT-TGA  cys-ter      Saad
S.,1994
  4   72  TGG-TGA  trp-ter      Ghanem
N.,1993
  4   73  TGT-TGA  cys-ter      Ghanem
N.,1993
  5   95  TGC-TGA  cys-ter      Tam
B.M.,1991
                       Ketterling R.P.,1993   
                       Saad
S.,1994 
  5  116  CGA-TGA  arg-ter      Montandon A.J.,1990a
                       Bottema C.D.K.,1991b   
                       Nielsen L.N.,1992 
                       Lin
S.W.,1993 
                       Saad
S.,1994 
  6  145  TAT-TAG  tyr-ter      Thompson A.R.,1994 
  6  155  TAT-TAG  tyr-ter      Thompson A.R.,1994
  6  162  GAA-TAA  glu-ter      Giannelli F.,1996 
  6  173  CAA-TAA  gln-ter      Giannelli F.,1994
  6  191  CAA-TAA  gln-ter      Matsushita T.,1990   
                       Aquilar-Martinez P.,1994b
  6  194  TGG-TAG  trp-ter      Green
P.M.,1989   
                       Green
P.M.,1991b   Green P.M.,1991    
                       Gostout B.,1993
                       Saad
S.,1994 
  6  194  TGG-TGA  trp-ter      Saad
S.,1994
  6  195  CAG-TAG  gln-ter      Thompson A.R.,1992b
  7  207  GGA-TGA  gly-ter      Thompson A.R.,1992b
  7  213  GAA-TAA  glu-ter      Giannelli F.,1996 
  7  215  TGG-TAG  trp-ter      Chen
S.H.,1991   Chen S.H.,1991a  
  7  224  GAA-TAA  glu-ter      Giannelli F.,1996 
  8  248  CGA-TGA  arg-ter      Green
P.M.,1989  
                       Green P.M.,1990 
                       Green
P.M.,1991b   Green P.M.,1991    
                       Green
P.M.,1992a   Green P.M.,1992    
                       Wang
N.S.,1990a
                       Koeberl D.D.,1990a  
                       Tarnover A.,1991  
                       Bottema C.D.K.,1991b   
                       Bottema C.D.K.,1993   
                       Gostout B.,1993   
                       Poon
M.C.,1993
                       Tartary M.,1993 
                       Saad
S.,1994 
  8  252  CGA-TGA  arg-ter      Siguret V.,1988
                       Green
P.M.,1991b   Green P.M.,1991    
                       Chen
S.H.,1989a   
                       Taylor
S.A.M.,1990  
                       Poon
M.C.,1987
                       Bottema C.D.K.,1991a
                       Green
P.M.,1992a   Green P.M.,1992   
                       Figueiredo M.S.,1993
                       Ghanem
N.,1993   
                       Ketterling R.P.,1993  
                       Saad
S.,1994    
                       Aquilar-Martinez P.,1994b
  8  266  TAC-TAG  tyr-ter      Giannelli F.,1996
  8  284  TAC-TAA  tyr-ter      Ketterling R.P.,1993 
                       Tartary M.,1993
  8  294  GAA-TAA  glu-ter      Bottema C.D.K.,1991a
                       Chen
S.H.,1991   Chen S.H.,1991a   
                       Ketterling R.P.,1993
  8  295  TAC-TAA  tyr-ter      Giannelli F.,1996
  8  306  TAT-TAA  tyr-ter      Thompson A.R.,1991
  8  306  TAT-TAG  tyr-ter      Giannelli F.,1996
  8  310  TGG-TAG  trp-ter      Tarnover A.,1991    
                       Wang
N.S.,1990a
                       Tartary M.,1993
  8  324  CAG-TAG  gln-ter      Bottema C.D.K.,1991a
  8  325  TAC-TAG  tyr-ter      Bottema C.D.K.,1991a
  8  325  TAC-TAA  tyr-ter      Gostout B.,1993
  8  333  CGA-TGA  arg-ter      Koeberl D.D.,1990b
                       Montandon A.J.,1990b
                       Thompson A.R.,1992  
                       Chen
S.H.,1991   Chen S.H.,1991a    
                       Bottema C.D.K.,1991a
                       David
D.,1993
                       Knobloch O.,1993 
                       Lin
S.W.,1993
                       Ghanem
N.,1993 
                       Gostout B.,1993
                       Gostout B.,1993 
                       Saad
S.,1994 
  8  336  TGT-TGA  cys-ter      Giannelli F.,1996
  8  338  CGA-TGA  arg-ter      Ludwig
M.,1989
                       Driscoll M.C.,1989a   Driscoll M.C.,1989    
                       Green P.M.,1990   
                       Poon
M.C.,1987
                       Poon
M.C.,1993   
                       Freedenberg D.L.,1989
                       Tam
B.M.,1991
                       Gostout B.,1993 
                       Tartary M.,1993   
                       Aquilar-Martinez P.,1994b
  8  345  TAT-TAA  tyr-ter      Giannelli F.,1994
  8  360  TCA-TGA  ser-ter      Ghanem
N.,1993
  8  363  GGA-TGA  gly-ter      Saad
S.,1994
  8  374  GAA-TAA  glu-ter      Saad
S.,1994 
  8  379  TTA-TGA  leu-ter      Knobloch O.,1993
  8  385  TGG-TAG  trp-ter      Giannelli F.,1996
  8  388  GAG-TAG  glu-ter      Giannelli F.,1996
  8  407  TGG-TAG  trp-ter      Saad
S.,1994 
  8  411  AAA-TAA  lys-ter      Giannelli F.,1994

-------------------------------------------------------------------------

             silent мутации
 -------------------------------------------------------------------------
 Экзон :Кодон:Замена нук-:Замена амино-:   Литература
    :   : леотидов :  кислот  :

-------------------------------------------------------------------------
  5  107  GTT-GTA  val-val     Green
P.M.,1991b   Green P.M.,1991  
  5  116  CGA-AGA  arg-arg     Saad
S.,1994
  6  191  CAA-CAG  gln-gln     Thompson A.R.,1992
  7  227  GTT-GTC  val-val     Koeberl
D.D.,1989
                      Chen
S.H.,1991   Chen S.H.,1991a  
  8  364  GAT-GAC  asp-asp     Ludwig
M.,1992b

-------------------------------------------------------------------------

Ссылки: