дигидроксиэйкозатетраеновая кислота

Лейкотриен B4