Pransatelli ea 1989

Pransatelli M.R. In vivo and in vitro effects of adrenocorticotrophic hormone on serotonin receptors in neonatal rat brain // Dev. Pharmacol. Ther., 1989, v.12, N1, p. 49-56

Ссылки: