Van Bergen et al., 1995

Van Bergen P., Janssen P.M., Hoogerhout P., De Wildt D.J., Versteeg D.H. Cardiovascular effects of gamma-MSH/ACTH-like peptides: structure- activity relationship // Eur. J. Pharmacol., 1995, v. 294, N 2-3, p. 795-803.

Ссылки: