Feichtinger ea 1990

Feichtinger H., Putkonen P., Paravicini C., Li S.-L., Kaaya E.E., Bottiger D., Biberfeld G., Biberfeld P. // Am. J. Pathol. 1990. V. 137. P. 1311-1315.

Ссылки: