Hussain ea 1989

Hussain M., Zanni E., Keliy M., Zannis V. // Biochim. et biophys. acta. 1989. V. 1001. P. 90.

Ссылки: