AK*nm+CoA=ACE*+AC*n'm

ACYL-COA + ACETYL-COA = COA + 3-OXOACYL-COA

Катализирует фермент: ацетил-COA-ацилтрансфераза EC 2.3.1.16

(ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: ACETYL-COA ACYLTRANSFERASE, 'BETA'-KETOTHIOLASE, 3-KETOACYL-COA THIOLASE, ACYL-COA:ACETYL-COA C-ACYLTRANSFERASE)

Обозначения метаболитов: AK*nm , CoA , ACE* , AC*nm

Ссылки: