PYR+CoA+FERRO=FERRR+CO2+ACE*

PYRUVATE + CoA + FERREDOXIN OXIDIZED = ACETYL-COA + CO(,2)+ FERREDOXIN REDUCED

КАТАЛИЗИРУЕТ ФЕРМЕНТ: пируватсинтаза EC 1.2.7.1

(ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: PYRUVATE SYNTHASE, PYRUVATE:FERREDOXIN 2-OXIDOREDUCTASE (COA-ACETYLATING)

Реакция гликолиз а.

Обозначения метаболитов: PYR , CoA , FERRO , FERRR , CO2 , ACE*

Ссылки: