Kondo T., et al. 1994

Kondo T., Tsinoremas N.F., Golden S.S., Johnson C.H., Kutsuna S., Ishiura M. // Science. 1994. V. 266. P. 1233.

Ссылки: