превращение ацетата в сквален

гормон лютеинизирующий (ЛГ)