Tertov ea 1996

Tertov V.V., Sobenin I.A., Orechov A.N. (1996) Atherosclerosis, 122, 191-199.

Ссылки: