Allsopp R.C., ea 1992

Allsopp R.C., Vaziri H., Patteson C., Goldstein S., Younglai E.V., Pitcher А.В., Greider C.W., Harley C.B. //Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1992. V. 89. P. 10114-10118.

Ссылки: