Sakharov, ea 1988

Sakharov, I.Y, Dukhanina, E.A., Molokoedov, A.S., Danilov, S.M., Ovchinnikov, М.У, Bespalova, Zh.D., and Titov, M.I. (1988) Biochem. Biophys. Res. Commun., 151, 109- 113.

Ссылки: