Sokolenko A., et al. 2002

Sokolenko A., Pojidaeva E., Zinchenko V., Panichkin V., Glaser V.M., Hermann R.G., Shestakov S.V. // Curr. Genet. 2002. V. 41. P. 291.

Ссылки: