Белицкий Г.А., Турусов B.C. 2004

Белицкий Г.А., Турусов B.C. (2004) В кн. Канцерогене (под ред. Заридзе Д.Г.), Медицина, Москва, с. 225-250.

Ссылки: