Табл. 1 Классификация ЛП и их состав

[ Томпсон ea 1992 , Климов ea 1995 , Plasma ea 1987 ]

Класс ЛП Плотность, г\мл Фракция липидов Белковая фракция*
% ТГ ХС ЭХ ФЛ СЖК % А В С Е
Хиломикроны <0,94 98 83 3 5 7 - 2 + + + -
ЛПОНП 0,94-1,006 90 51 7 12 18 2 10 - + + +
ЛПНП 1,006-1,063 78 10 8 37 22 1 22 - + + -
ЛПВП 1,063-1,21 48 6 3 14 24 1 52 + - + -
ЛП(а) 1,055-1,085 69 5 8 37 19 - 31 - + - -
А, В, С и Е апобелки: апо-А, апо-В, апо-С и апо-Е, соответственно.

Ссылки: